شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | چشم انداز و استراتژی شرکت

چشم انداز و استراتژی شرکت

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش از سال 1371  در زمينه طراحي و معماري صنعتي و با نام پیشاهنگان صنعت شروع به فعالیت كرده است و در سال 1380  با تغییر نام وترکیب اعضاء هیات  مدیره و اخذ  رتبه‌بندي در زمينه‌هاي شهرسازي و معماري (ساختمان‌هاي مسكوني ، اداري، تجاري، صنعتی و نظامی)  از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دامنه فعاليت خود را گسترش داده است.