شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | مطالعات گردشگری

مطالعات گردشگری

مطالعات گردشگری

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

مطالعات امکان­سنجی مناطق نمونه گردشگری هشت گانه سد حسنلو، رود ارس ( سد ارس)، رشكان تا داش­آغل،  بندر گلمانخانه، سواحل درياچه ( خان­تختي–  قره باغ )، آبشار شلماش، كليساي زورزور و جزاير درياچه اروميه ( اسپیر ، اشک و آرزو)

1387

آذربايجان‌غربي

سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی

2

طراحي مجتمع تفريحي – گردشگري ازناو

1384

اردبیل

شهرداری خلخال

3

طرح جامع گردشگری منطقه نمونه بین ­المللی گردشگری خلیج­فارس

1388

هرمزگان

شرکت توسعه و عمران شهر گردشگری خلیج فارس

4

ارزیابی زیست محیطی منطقه نمونه بین ­المللی گردشگری خلیج­فارس

1388

هرمزگان

شرکت توسعه و عمران شهر گردشگری خلیج فارس