شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | طرح های توسعه و عمران (تفصیلی) شهری

طرح های توسعه و عمران (تفصیلی ) شهری

طرح­­های توسعه و عمران (تفصيلي) شهری

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

تالش

1392

گیلان

اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

2

خاش

1386

سیستان و بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

3

نیکشهر

1386

سیستان و بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

4

کنارک

1386

سیستان و بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

5

زهک

1386

سیستان و بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

6

محمد آباد

1391

سیستان و بلوچستان

اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

7

نکا

1390

مازندران

سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران

8

جویبار

1387

مازندران

سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران

9

ابوموسی

1388

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

10

سوزا

1393

هرمزگان

سازمان منطقه آزاد قشم

11

نهبندان

1388

خراسان­جنوبی

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی

12

خضری -دشت بیاض

1391

خراسان­جنوبی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

13

ویژه توسعه شهر تاریخی بشرویه

1390

خراسان­جنوبی

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی

14

کوهسار

1391

البرز

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز