شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | طرح های توسعه و عمران (جامع) شهری

طرح های توسعه و عمران (جامع) شهری

طرح­های توسعه و عمران (جامع) شهری

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

خاش

1385

سیستان و بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

2

نیک شهر

1385

سیستان و بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

3

زهک

1385

سیستان و بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

4

کنارک

1385

سیستان و بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

5

محمد آباد

1389

سیستان و بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

6

نهبندان

1384

خراسان­جنوبی

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان­جنوبی

7

خضری- دشت­بیاض

1387

خراسان جنوبی

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان­جنوبی

8

دهاقان

1385

اصفهان

سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

9

چادگان

1385

اصفهان

سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

10

دهق

1387

اصفهان

سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

11

علویجه

1387

اصفهان

سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

12

ابوموسی

1385

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

13

سوزا

1391

هرمزگان

منطقه آزاد قشم

14

ازنا

1383

لرستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان

15

نکا

1387

مازندران

سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران

16

تالش

1388

گیلان

اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان