شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | طرح های توسعه و عمران (جامع - تفصیلی) شهری

طرح های توسعه و عمران (جامع - تفصیلی ) شهری

طرح­های­ توسعه و عمران جامع – تفصيلي شهری

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

جزایر تنب بزرگ و کوچک

1387

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

2

اطاقور

1390

گیلان

سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان

3

واجارگاه

1390

گیلان

سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان

4

سیس

1388

آذربایجان­شرقی

سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

5

ارسک

1390

خراسان جنوبی

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی