شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | طرح های ملی و منطقه ای

طرح های ملی و منطقه ای

طرح های ملی و منطقه ای

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

طرح برنامه آمايش سرزميني استان آذربايجان‌غربي

1385

آذربایجان غربی

استانداری آذربایجان غربی

2

آمايش سرزمینی استان مازندران

1385

مازندران

استانداری مازندران

3

طرح جامع مسکن استان هرمزگان

1385

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان

4

طرح جامع مسکن استان سیستان و بلوچستان

1385

سیستان و بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی سیستان و بلوچستان

5

تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه­گذاری استان خراسان شمالی

1389

خراسان شمالی

اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی استان خراسان شمالی

6

تدوین ضوابط توسعه کالبدی سکونتگاه­های روستایی منطقه زاگرس

1391

سازمان مرکزی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران

7

تهيه طرح مطالعاتی ارزیابی ظرفیت­های توسعه همکاری با سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای درخصوص توسعه روستائی

1384

کل کشور

وزارت جهاد کشاورزی - دفتر برنامه ریزی و توسعه روستایی