شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | طرح های مکانیکی و امکان سنجی

طرح های مکانیابی و امکان سنجی

طرح­های مكانيابي و امکان­سنجی

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

طرح امکان­سنجی، مکانیابی و احداث باغستان­ها

1389

خراسان­جنوبی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی

2

طرح امکان­سنجی و مکانیابی احداث شهرک­های اسکان عشایر کوه­شاه احمدی

1385

هرمزگان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

3

طرح مکانیابی شهر جدید در محدوده بندرعباس

1385

هرمزگان

شرکت عمران شهرهای جدید

4

امکان سنجی ایجاد شهر جدید در محدوده شهرستان درمیان

1386

خراسان­جنوبی

شرکت عمران شهرهای جدید

5

طرح مکانیابی بندر و منطقه ویژه اقتصادی جرون

1386

هرمزگان

شرکت توسعه و عمران جرون

6

طرح مطالعات امكان سنجي، مكانيابي و بررسي اقتصادي بندر كرون در شهرستان جاسك

1393

هرمزگان

شرکت عمران شهرهای جدید

7

امکانسنجی جابجایی روستای کماکان در شهرستان طالقان

1386

تهران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

8

مطالعات امکانسنجی و مکانیابی و طراحی شهرک شهمیرزاد

1394

سمنان

شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید