شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | طرح آماده سازی

طرح آماده سازی

تهيه طرح‌ آماده سازی

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

اراضی650 هکتاری منطقه نمونه بین­المللی گردشگری خلیج فارس

1388

هرمزگان

شرکت سرمایه گذاری منطقه نمونه بین­المللی گردشگری خلیج فارس

2

اراضی 238 هکتاری توسعه شهر کنارک

1389

سیستان و بلوچستان

شهرداری شهر کنارک

3

طرح آماده‌سازي زمين اراضي 15 هکتاری شهر سیس

1388

آذربایجان شرقی

سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

4

طراحی شهری و آماده سازی اراضی شهرک مسکونی ابوموسی

1391

هرمزگان

دفتر فنی و مهندسی نیروی دریایی سپاه

5

آماده سازی اراضی شهرک مسکونی تنب بزرگ

1391

هرمزگان

دفتر فنی و مهندسی نیروی دریایی سپاه