شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | مطالعات و برنامه ریزی فضایی

مطالعات برنامه ریزی فضایی

مطالعات برنامه ریزی فضایی

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

طرح­ ساماندهي کالبدی -  فضائی سكونتگاه‌هاي روستايي بخش جناح شهرستان بستک

1385

هرمزگان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

2

طرح­ ساماندهي کالبدی -  فضائی سكونتگاه‌هاي روستايي بخش رودخانه شهرستان رودان

1383

هرمزگان

جهاد کشاورزی استان هرمزگان

3

طرح­ ساماندهي فضائی سكونتگاه‌هاي روستايي بخش مرکزی شهرستان مشكين‌شهر

1380

اردبيل

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل

4

طرح­ ساماندهي­ فضائی سكونتگاه‌هاي روستايي بخش اصلاندوز شهرستان پارس­آباد

1379

اردبيل

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل

5

طرح ساماندهی سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان پلدختر

1391

لرستان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان

6

طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش جناح شهرستان بستک

1385

هرمزگان

جهاد کشاورزی استان هرمزگان

7

طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش هويزه شهرستان دشت آزادگان

1385

خوزستان

جهاد کشاورزی استان خوزستان

8

طرح ساماندهي توسعه اقتصادي - اجتماعي بخش شاوور شهرستان شوش

1385

خوزستان

جهاد کشاورزی استان خوزستان

9

طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش باروق شهرستان میاندوآب

1385

آذربايجان‌غربي

جهاد کشاورزی استان  آذربایجان غربی

10

طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش سیمینه شهرستان بوکان

1385

آذربايجان‌غربي

جهاد کشاورزی استان  آذربایجان غربی

11

طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش مرکزی شهرستان خوی

1385

آذربايجان‌غربي

جهاد کشاورزی استان  آذربایجان غربی

12

طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش صفائیه شهرستان خوی

89

آذربايجان‌غربي

جهاد کشاورزی استان  آذربایجان غربی

13

طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش مرکزی شهرستان چالدران

90

آذربايجان‌غربي

جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی