شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | طرح های آسیب پذیری

طرح های آسیب پذیری

طرح­ های آسیب­پذیری

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

طرح­ آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر خمير

1387

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

2

طرح آسیب­ پذیری مراکز جمعیتی و سکونتی استان هرمزگان در  برابر  زلزله

1381

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

3

طرح­ آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر  بندرعباس

1381

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

4

طرح­ آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر  قشم

1386

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

5

طرح­ آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر حاجي‌آباد

1386

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

6

طرح­ آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر  فين

1386

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

7

طرح­ آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر  بستك

1386

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان