شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | اخبار و اطلاعیه ها

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به ورود بخش مسکن به چهارمین سال رکود خود گفت: وام 160 میلیونی به دلیل عدم شمولیت و اقساط بالا تاثیر خاصی در بیدارشدن ...

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | اخبار و اطلاعیه ها

رییس سابق سازمان نظام مهندسی تهران معتقد است وام‌های 160 میلیون تومانی به عنوان راهکاری کوتاه مدت اقدام مناسبی برای تقویت طرف تقاضا در بخش مسکن است. به گز...