شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | پروژه و طرح ها

پروژه و طرح ها

طرح های ملی و منطقه ای

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 طرح برنامه آمايش سرزميني استان آذربايجان‌غربي 1385 استانداری آذربایجان غربی استانداری آذربایجان غربی
2 آمايش سرزمینی استان مازندران 1385 استانداری مازندران استانداری مازندران
3 طرح جامع مسکن استان هرمزگان 1385  هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان
4 طرح جامع مسکن استان سیستان و بلوچستان 1385  سیستان و بلوچستان شهرسازی سیستان و بلوچستان
5 تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه­گذاری استان خراسان شمالی 1390  خراسان شمالی استان خراسان شمالی
6 تدوین ضوابط توسعه کالبدی سکونتگاه­های روستایی منطقه زاگرس 1391 سازمان مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران
7 تهيه طرح مطالعاتی ارزیابی ظرفیت­های توسعه همکاری با سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای درخصوص توسعه روستائی 1384 کل کشور وزارت جهاد کشاورزی - دفتر برنامه ریزی و توسعه روستایی

 

طرح­های توسعه و عمران (جامع) ناحيه­ای

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 بندرعباس 1381 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
2 بندرلنگه 1381 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
3 قشم 1383  هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
4 جاسک 1385 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
5 خراسان‌جنوبي (بیرجند) 1387 خراسان‌جنوبي سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی
6 ‌ تربت حیدریه 1381 خراسان‌رضوی سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی
7 ‌ اردبیل 1385 اردبیل سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل
8 طالقان 1392 البرز اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

 

مطالعات برنامه ریزی فضایی

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 طرح­ ساماندهي کالبدی -  فضائی سكونتگاه‌هاي روستايي بخش جناح شهرستان بستک 1385 هرمزگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
2 طرح­ ساماندهي کالبدی -  فضائی سكونتگاه‌هاي روستايي بخش رودخانه شهرستان رودان 1383 هرمزگان جهاد کشاورزی استان هرمزگان
3 طرح­ ساماندهي فضائی سكونتگاه‌هاي روستايي بخش مرکزی شهرستان مشكين‌شهر 1380 اردبيل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل
4 طرح­ ساماندهي­ فضائی سكونتگاه‌هاي روستايي بخش اصلاندوز شهرستان پارس­آباد 1379 اردبيل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل
5 طرح ساماندهی سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان پلدختر 1391 لرستان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان
6 طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش جناح شهرستان بستک 1385 هرمزگان جهاد کشاورزی استان هرمزگان
7 طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش هويزه شهرستان دشت آزادگان 1385 خوزستان جهاد کشاورزی استان خوزستان
8 طرح ساماندهي توسعه اقتصادي - اجتماعي بخش شاوور شهرستان شوش 1385 خوزستان جهاد کشاورزی استان خوزستان
9 طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش باروق شهرستان میاندوآب 1385 آذربايجان‌غربي جهاد کشاورزی استان  آذربایجان غربی
10 طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش سیمینه شهرستان بوکان 1385 آذربايجان‌غربي جهاد کشاورزی استان  آذربایجان غربی
11 طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش مرکزی شهرستان خوی 1385 آذربايجان‌غربي جهاد کشاورزی استان  آذربایجان غربی
12 طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش صفائیه شهرستان خوی 89 آذربايجان‌غربي جهاد کشاورزی استان  آذربایجان غربی
13 طرح ساماندهي توسعه اقتصادي -  اجتماعي بخش مرکزی شهرستان چالدران 90 آذربايجان‌غربي جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

طرح­های توسعه و عمران (جامع) شهری

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 خاش 1385 سیستان و بلوچستان سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
2 نیک شهر 1385 سیستان و بلوچستان سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
3 زهک 1385 سیستان و بلوچستان سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
4 کنارک 1385 سیستان و بلوچستان سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
5 محمد آباد 1389 سیستان و بلوچستان سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
6 نهبندان 1384 خراسان­جنوبی سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان­ جنوبی
7 خضری- دشت­بیاض 1387 خراسان جنوبی سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان­ جنوبی
8 دهاقان 1385 اصفهان سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
9 چادگان 1385 اصفهان سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
10 دهق 1387 اصفهان سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
11 علویجه 1387 اصفهان سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
12 ابوموسی 1385 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
13 سوزا 1391 هرمزگان منطقه آزاد قشم
14 ازنا 1383 لرستان سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان
15 نکا 1387 مازندران سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران
16 تالش 1388 گیلان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

 

طرح­های توسعه و عمران (جامع) شهری

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 طرح مطالعه­ تدوین استراتژی توسعه شهر چابهار 1390 سیستان و بلوچستان شهرداری چابهار

 

طرح­­های توسعه و عمران (تفصيلي) شهری

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 تالش 1392 گیلان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
2 خاش 1386 سیستان و بلوچستان سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
3 نیکشهر 1386 سیستان و بلوچستان سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
4 کنارک 1386 سیستان و بلوچستان سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
5 زهک 1386 سیستان و بلوچستان سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
6 محمد آباد 1391 سیستان و بلوچستان سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
7 نکا 1390 مازندران سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران
8 جویبار 1387 مازندران سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران
9 ابوموسی 1388 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
10 سوزا 1393 هرمزگان سازمان منطقه آزاد قشم
11 نهبندان 1388 خراسان­ جنوبی سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی
12 خضری -دشت بیاض 1391 خراسان­ جنوبی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
13 ویژه توسعه شهر تاریخی بشرویه 1390 خراسان­جنوبی سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی
14 کوهسار 1391 البرز اداره کل راه و شهرسازی استان البرز
15 نکا 1387 مازندران سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران
16 تالش 1388 گیلان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

 

طرح¬های¬ توسعه و عمران جامع – تفصيلي شهری

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 جزایر تنب بزرگ و کوچک 1387 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
2 اطاقور 1390 گیلان سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان
3 واجارگاه 1390 گیلان سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان
4 سیس 1388 آذربایجان­ شرقی سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
5 ارسک 1390 خراسان جنوبی سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی

 

طرح­های مكانيابي و امکان­سنجی

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 طرح امکان­سنجی، مکانیابی و احداث باغستان­ها 1389 خراسان­جنوبی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی
2 طرح امکان­سنجی و مکانیابی احداث شهرک­های اسکان عشایر کوه­شاه احمدی 1385 هرمزگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
3 طرح مکانیابی شهر جدید در محدوده بندرعباس 1385  هرمزگان شرکت عمران شهرهای جدید
4 امکان سنجی ایجاد شهر جدید در محدوده شهرستان درمیان 1386 خراسان­ جنوبی شرکت عمران شهرهای جدید
5 طرح مکانیابی بندر و منطقه ویژه اقتصادی جرون 1386 هرمزگان شرکت توسعه و عمران جرون
6 طرح مطالعات امكان سنجي، مكانيابي و بررسي اقتصادي بندر كرون در شهرستان جاسك 1393 هرمزگان شرکت عمران شهرهای جدید
7 امکانسنجی جابجایی روستای کماکان در شهرستان طالقان 1386 تهران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران
8 مطالعات امکانسنجی و مکانیابی و طراحی شهرک شهمیرزاد 1394 سمنان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

 

مطالعات گردشگری

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 مطالعات امکان­سنجی مناطق نمونه گردشگری هشت گانه سد حسنلو، رود ارس ( سد ارس)، رشكان تا داش­آغل،  بندر گلمانخانه، سواحل درياچه ( خان­تختي–  قره باغ )، آبشار شلماش، كليساي زورزور و جزاير درياچه اروميه ( اسپیر ، اشک و آرزو) 1387 آذربايجان‌غربي سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی
2 طراحي مجتمع تفريحي – گردشگري ازناو 1384 اردبیل شهرداری خلخال
3 طرح جامع گردشگری منطقه نمونه بین ­المللی گردشگری خلیج­فارس 1388  هرمزگان شرکت توسعه و عمران شهر گردشگری خلیج فارس
4 ارزیابی زیست محیطی منطقه نمونه بین ­المللی گردشگری خلیج­فارس 1388 هرمزگان شرکت توسعه و عمران شهر گردشگری خلیج فارس

 

طرح­های آسیب­ پذیری

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 طرح­آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر خمير 1387 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
2 طرح آسیب­پذیری مراکز جمعیتی و سکونتی استان هرمزگان در  برابر  زلزله 1381 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
3 طرح­آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر  بندرعباس 1381 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
4 طرح­آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر  قشم 1386 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
5 طرح­آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر حاجي‌آباد 1386 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
6 طرح­آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر  فين 1386 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
7 طرح­آسيب‌پذيري و  ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه‌اي شهر  بستك 1386 هرمزگان سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

 

تهيه طرح‌ هادي روستايي

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 تهیه طرح هادی براي بیشتر از 90 روستا 1383 تا کنون استان‌هاي اردبيل، هرمزگان، تهران، بوشهر، آذربایجان‌شرقي، آذربایجان غربی، لرستان و خراسان­جنوبی و کردستان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان های مربوطه

 

تهيه طرح‌ آماده سازی

ردیف عنوان طرح سال محدوده طرح کارفرما
1 اراضی650 هکتاری منطقه نمونه بین­المللی گردشگری خلیج فارس 1388 هرمزگان شرکت سرمایه گذاری منطقه نمونه بین­المللی گردشگری خلیج فارس
2 اراضی 238 هکتاری توسعه شهر کنارک 1389 سیستان و بلوچستان شهرداری شهر کنارک
3 طرح آماده‌سازي زمين اراضي 15 هکتاری شهر سیس 1388 آذربایجان شرقی سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
4 طراحی شهری و آماده سازی اراضی شهرک مسکونی ابوموسی 1391 هرمزگان دفتر فنی و مهندسی نیروی دریایی سپاه
5 آماده سازی اراضی شهرک مسکونی تنب بزرگ 1391 هرمزگان دفتر فنی و مهندسی نیروی دریایی سپاه

 

طراحی شهری

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

برنامه‌ريزي و طراحي نمايشگاه بين المللي انزلي

1389

گیلان

بخش خصوصی

2

طراحي و برنامه‌ريزي سايت نمايشگاه‌هاي استان خراسان

1384

خراسان

شرکت نمایشگاه های مشهد

3

مشارکت در پروژۀ مطالعاتی بهسازی مسیرهای پیاده در شهرها ( وزارت کشور )

1387

کل کشور

وزارت کشور

4

طراحي و اجراي پروژه فضاي سبز روستايي

1385

کل ایران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

5

طراحي 2200 واحد مسكوني در شهر بم

1383

کرمان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

6

طراحی شهری محور صابونيان ـ ‌منطقه 16

1387

تهران

شرکت نوسازی عباس آباد

7

مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس فلکه اول در محدوده شهرداری منطقه 8

1391

تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

8

طراحی شهری محور بوجائیه –  عاقلیه در شهر لاهیجان

1387

گیلان

سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان

9

طراحی شهری پیرامون محور زاینده رود « حد فاصل 33 پل تا پنیارت»

1382

اصفهان

شهرداری اصفهان

10

طراحی محور شهری امام خمینی ارومیه

1385

آذربایجان غربی

شهرداری ارومیه

11

طراحي شهري محور طرفين رودخانه هیرمند شهر زهك

1385

سیستان و بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

12

طراحی شهری خیابان منتهی به بلوار طالقانی ( ساحلی ) بندرعباس

1388

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

13

طراحی ادامه محور میدان جهاد تا کمربندی شمالی شهر اراک

1387

مرکزی

سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی

14

طراحی شهری محور میدان شهدا تا میدان هفت تیر شهر اراک

1391

مرکزی

اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

15

طراحي شهري محور رودخانه خشك شهر بم

1386

کرمان

ستاد بازسازی شهر بم

16

طراحي مبلمان شهري خيابان چهارباغ « حدفاصل ميدان شهدا تا دروازه شيراز »

1385

اصفهان

شهرداری اصفهان

17

مطالعات اقتصادي ، كالبدي و امكان­سنجي طراحي شهري اراضي 6/9 هكتاري هپکو

1393

مرکزی

شرکت هپکو

 

طراحی شهری

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

18

طرح اصلاح فضایی پیرامون محور نواب

1384

تهران

شهرداری تهران

19

طرح ساماندهي محور پياده زاينده‌رود « پارك‌هاي حاشيه رود »

1384

اصفهان

سازمان عمران زاینده رود

20

طرح ساماندهی بستر رودخانه و مسیل رودخانه هیرمند شهر زهک

1389

سیستان و بلوچستان

شهرداری زهک

21

طرح ساماندهی محورهای شهری پیرامون رود کارون اهواز

1384

خوزستان

شهرداری اهواز

22

طرح ساماندهی کال مشهد

1381

خراسان رضوی

شهرداری مشهد

23

طرح ساماندهی فضاهای شهری سلیمانیه « عراق »

1398

سلیمانیه، عراق

بلدیه سلیمانیه

24

طرح مطالعاتي و تحقيقاتي شناسايي انواع مبلمان شهري در شهرهاي اروپايي

1381

شهرهاي اروپايي

سازمان زیباسازی شهرداری تهران

25

مطالعه و طراحي مجتمع فرهنگي –  ورزشي سرعين

1386

اردبیل

استانداری اردبیل

26

مطالعه و طراحي مجتمع فرهنگي –  ورزشي شهر خلخال

1386

اردبیل

استانداری اردبیل

27

مطالعه و طراحي مجتمع فرهنگي –  ورزشي شهر رفسنجان

1379

کرمان

تربیت بدنی استان کرمان

28

مطالعه و طراحي مجتمع ورزشي بانوان شمال‌شرق ( خيابان نام‌‌آوران )

1378

تهران

سازمان فرهنگی شهرداری تهران

29

مطالعه و طراحي مجتمع فرهنگي ورزشي تماشاگه تاريخ

1378

تهران

سازمان فرهنگی شهرداری تهران

30

مطالعه و طراحي مجتمع فرهنگي ورزشي بولينگ عبده

1376

تهران

سازمان فرهنگی شهرداری تهران

31

مطالعه و طراحي مجتمع فرهنگي ورزشي شهيد حقاني شامل چندين مجموعه ورزشي از جمله مانژ سواركاري، استخر شنا، سالن ورزشي چندمنظوره

1381

تهران

شرکت عمران اراضی عباس آباد

32

مطالعه مقدماتي طرح ساماندهي تابلوهاي اطلاع‌رساني شهر تهران

 ( نمونه موردي )

1384

تهران

سازمان زیباسازی استان تهران

33

تهیۀ طرح احیای بافتهای فرسوده محلۀ جماله اصفهان

1379

اصفهان

شهرداری اصفهان

34

تهیۀ طرح احیای بافتهای فرسوده زینبیه اصفهان

1379

اصفهان

شهرداری اصفهان

 

طراحی شهری

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

35

تهیه طرح بهسازی مراکز سکونتی کارگران مهاجر « امارات متحده عربی– دبی »

1379

دبی، امارات متحده عربی

بلدیه دبی

36

طراحي و معماري داخلي هتل 5 ستاره اروند

1384

خوزستان

منطقه آزاد اروند

37

بازسازي و معماري داخلي هتل 4 ستاره كوثر اصفهان

1386

اصفهان

هتل کوثر اصفهان

38

طراحي و معماري و نظارت بر اجراء هتل 3 ستاره ميگون

1383

تهران

بخش خصوصی

39

طراحي و نظارت بر اجراء سازمان صنايع شير ايران - شيراز

1382

فارس

شرکت پگاه

40

مطالعات ساماندهي مبلمان شهري شهر اروميه

1385

آذربایجان غربی

شهرداری ارومیه

41

طراحي مجموعه مسكوني شركت تعاوني سازمان گوشت تهران

1381

تهران

تعاونی مسکن کارکنان

42

طراحي مجموعه مسكوني استيجاري در شهر كرمان

1386

کرمان

سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان

43

طراحي و اجراي پروژه­های فضاي سبز در مناطق روستايي

1389

کل کشور

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران

44

طراحی مجموعه شهری ساری ( قائم شهر )

1391

مازندران

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

 

سایر طرح­های شهرسازی و برنامه ریزی شهری

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

طرح تهيه دستورالعمل راهنماي همسان‌سازي اسناد نقشه­ای طرح­های توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي

1384

وزارتخانه

وزارت مسکن و شهرسازی

2

مطالعات بافت فرسوده شهر خاش

1386

سیستان و  بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی

3

طرح ممیزی اصناف سطح شهر بیرجند

1391

خراسان‌جنوبي

شهرداری بیرجند