شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | پرسنل و همکاران

پرسنل و همکاران

پرسنل و همکاران

نام و نام خانوادگی : کاظم مرتضوي          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي                  محل تحصیل (دانشگاه) : شهید بهشتی              سمت در شرکت : مدیرعامل                    سابقه کار :40

نام و نام خانوادگی : علي اصغر هدايي          مدرک تحصیلی : دکتری جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژی)                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : رئیس هیئت مدیره                    سابقه کار :22

نام و نام خانوادگی : زهرا حریری          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه آزاد مرکز              سمت در شرکت : نایب رئیس هیئت مدیره                    سابقه کار :15

نام و نام خانوادگی : سيداحمد صالحي مرند          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي                 محل تحصیل (دانشگاه) : علامه طباطبايي              سمت در شرکت : عضو هیئت مدیره                    سابقه کار :20

نام و نام خانوادگی : احمد علی حیدری          مدرک تحصیلی : مهندسی تاسیسات                 محل تحصیل (دانشگاه) : مانیلا فیلیپین              سمت در شرکت : عضو هیئت مدیره                    سابقه کار :32

نام و نام خانوادگی : رامين ساعد موچشی          مدرک تحصیلی : دکتری‌ برنامه‌ريزي ‌شهري                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : مدیر داخلی                    سابقه کار :12

نام و نام خانوادگی : همايون صادقي          مدرک تحصیلی : دکتری طراحي شهري                 محل تحصیل (دانشگاه) : مالزی              سمت در شرکت : مدیر طرح                    سابقه کار :20

نام و نام خانوادگی : محمدرضا اکبریان          مدرک تحصیلی : دکتری معماری                 محل تحصیل (دانشگاه) : ساپینزای رم- ایتالیا              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :10

نام و نام خانوادگی : رضا ترکاشوند          مدرک تحصیلی : دکتری مديریت استراتژیک                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :30

نام و نام خانوادگی : سعید نگهبان          مدرک تحصیلی : دکتری جغرافياي طبيعي - ژئومورفولوژي                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :10

نام و نام خانوادگی : غلامرضا ميركي          مدرک تحصیلی : دکتری محيط‌ زيست                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :22

نام و نام خانوادگی : پريچهر شاهسوند بغدادی          مدرک تحصیلی : دکتری جامعه­ شناسی سياسي                 محل تحصیل (دانشگاه) : مونت پوليه فرانسه              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :30

نام و نام خانوادگی : امیر معززی          مدرک تحصیلی : دکتری شهرسازی                 محل تحصیل (دانشگاه) : پردیس اصفهان              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :6

نام و نام خانوادگی : جلال­ الدین حبیبی          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کشاورزی                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :40

نام و نام خانوادگی : سعید آزادی          مدرک تحصیلی : دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری                 محل تحصیل (دانشگاه) : تربیت مدرس              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :8

نام و نام خانوادگی : فاطمه سرابیان          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد حفاظت محيط زيست                 محل تحصیل (دانشگاه) : علوم تحقیقات              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :15

نام و نام خانوادگی : میرسعید موسوی          مدرک تحصیلی : دکتری شهرسازی                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تبریز              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :20

نام و نام خانوادگی : انيسه قربان          مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد طراحي شهري                 محل تحصیل (دانشگاه) : هنر اصفهان              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :15

نام و نام خانوادگی : هرو نانوازاده          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد طراحی شهری                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :6

نام و نام خانوادگی : الهام یوسفی          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد لنداسکیپ                 محل تحصیل (دانشگاه) : پکن              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :11

نام و نام خانوادگی : آزاده اسدی          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری                 محل تحصیل (دانشگاه) : امام خمینی قزوین              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :3

نام و نام خانوادگی : دانیال منوری          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد مهندسي راه و ترابري                 محل تحصیل (دانشگاه) : علم و صنعت              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :10

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل ابوالفتحی          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد برنامه‌ريزي شهري                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :35

نام و نام خانوادگی : غلامرضا آرتیدار          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد جغرافياي طبيعي                 محل تحصیل (دانشگاه) : تربیت معلم تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :18

نام و نام خانوادگی : دادفر معنوی ­نامقی          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :20

نام و نام خانوادگی : علی­ اکبر لبافی          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد مهندسي راه و ترابري                  محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :15

نام و نام خانوادگی : اردلان حامدی          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد عمران                  محل تحصیل (دانشگاه) : تربیت مدرس              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :14

نام و نام خانوادگی : امير مهرداديان          مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد برنامه‌ريزي شهري                  محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :15

نام و نام خانوادگی : علی دهقان          مدرک تحصیلی : کارشناسی ­ارشد شهرسازی                  محل تحصیل (دانشگاه) : شهید بهشتی              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :8

نام و نام خانوادگی : جملیه پقه          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد برنامه ­ریزی­ شهری­                  محل تحصیل (دانشگاه) : شهید بهشتی              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :5

نام و نام خانوادگی : صالح سوری          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري­                  محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :15

نام و نام خانوادگی : رامین شادی          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد حفاظت محيط زيست­                  محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه آزاد              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :17

نام و نام خانوادگی : محمود حسینی          مدرک تحصیلی : کارشناسی­ ارشد مدیریت شهری و کارشناس GIS                  محل تحصیل (دانشگاه) : نور طوبي              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :12

نام و نام خانوادگی : وحید فیضی          مدرک تحصیلی : دکتری جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژی)                 محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :12

نام و نام خانوادگی : جعفر سلطان زاد ملکی          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شهرسازی و کارتوگرافی                  محل تحصیل (دانشگاه) : علوم تحقیقات              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :15

نام و نام خانوادگی : نوشین مدنی          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي                  محل تحصیل (دانشگاه) : آزاد تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :8

نام و نام خانوادگی : محمود معتمدی          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری                  محل تحصیل (دانشگاه) : شهید بهشتی              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :35

نام و نام خانوادگی : مسعود شجاعي          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسي آب                  محل تحصیل (دانشگاه) : خواجه نصير              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :9

نام و نام خانوادگی : علیرضا رنجبر          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری                  محل تحصیل (دانشگاه) : شهید بهشتی              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :7

نام و نام خانوادگی : آویده مهرپژوه          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت                  محل تحصیل (دانشگاه) : علوم و تحقیقات              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :14

نام و نام خانوادگی : محمود اولاد قره گوز          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي                  محل تحصیل (دانشگاه) : علامه طباطبايي              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :17

نام و نام خانوادگی : منوچهر باباهادی          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری                  محل تحصیل (دانشگاه) : شهید بهشتی              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :30

نام و نام خانوادگی : نقی عسکری          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شهرسازی و برنامه ریزی                  محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :18

نام و نام خانوادگی : نیما جعفری          مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد عمران                  محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه آزاد              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :15

نام و نام خانوادگی : فریبرز کریمی ابدی          مدرک تحصیلی : كارشناسی عمران                 محل تحصیل (دانشگاه) : مانیلا فیلیپین              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :28

نام و نام خانوادگی : مهدی مستعلی مجدآبادی          مدرک تحصیلی : کارشناسی نقشه برداری                  محل تحصیل (دانشگاه) : آزاد تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :15

نام و نام خانوادگی : فرزاد کشاورز          مدرک تحصیلی : مهندسی کامپیوتر                  محل تحصیل (دانشگاه) : آزاد تهران جنوب              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :20

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا وفایی          مدرک تحصیلی : کارشناسی مکانیک-حرارت و سیالات                  محل تحصیل (دانشگاه) : دانشکده فنی ارومیه              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :10

نام و نام خانوادگی : سعید رضوی          مدرک تحصیلی : کارشناسی نقشه برداری                  محل تحصیل (دانشگاه) : استهبان              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :10

نام و نام خانوادگی : حامد عسکری          مدرک تحصیلی : مهندسی تاسیسات                  محل تحصیل (دانشگاه) : رشت              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :12

نام و نام خانوادگی : مرتضی جنتی          مدرک تحصیلی : کارشناسی مکانیک در حرارت و سیالات                  محل تحصیل (دانشگاه) : آزاد تاکستان              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :5

نام و نام خانوادگی : علی کجباف          مدرک تحصیلی : کارشناسی هوانوردی گرایش مراقبت پرواز                  محل تحصیل (دانشگاه) : دانشگاه تهران              سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :9

نام و نام خانوادگی : حسین متقالچی          مدرک تحصیلی : کارشناسی برق - الکترونیک                  محل تحصیل (دانشگاه) : آزاد گرمسار             سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :9

نام و نام خانوادگی : آیدین جوانشیر          مدرک تحصیلی : کارشناسی گرافیک                 محل تحصیل (دانشگاه) : سوره تهران             سمت در شرکت : کارشناس همکار                    سابقه کار :8