شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | درباره ما

درباره ما

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش از سال 1371 در زمينه طراحي و معماري صنعتي و با نام پیشاهنگان صنعت شروع به فعالیت كرده است و در سال 1380 با تغییر نام وترکیب اعضاء هیات مدیره و اخذ رتبه‌ بندي در زمينه‌هاي شهرسازي و معماري (ساختمان‌هاي مسكوني ، اداري، تجاري، صنعتی و نظامی) از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دامنه فعاليت خود را گسترش داده است و در حال حاضر در چهار زمينه زیر :

  • - مطالعات جغرافيايي و برنامه‌ريزي فضايي
  • - شهرسازي
  • - طراحي شهري
  • - معماری ( ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی)
  • - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS )
از طرف دفتر امور مشاوران و پیمانکاران معاونت نظارت و برنامه¬ریزی راهبردی ریاست جمهوری تشخيص صلاحيت شده است و با در اختیار داشتن تیم کارشناسی مجرب چندین طرح مختلف را در زمینه های فوق در سطح کشور انجام داده و یا در دست انجام دارد که برخی از آنها در ادامه آورده شده است. این شرکت مهندسین مشاور امید دارد که با گسترش دامنه فعالیت های خود در زمینه های تخصصی مختلف و در پهنه سرزمینی کشورو منطقه خاورمیانه، گامی در جهت تحقق اهداف و برنامه های مختلف توسعه و عمران کشور بردارد.


شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | درباره ما
کاظم مرتضوی

سمت: مدیرعامل
تحصیلات: كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي
سابقه کاری: 40 سال


شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | درباره ما
علي اصغر هدائي

سمت: رئيس هيئت مديره
تحصیلات: دكتري جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژي)
سابقه کاری: 24 سال


شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | درباره ما
زهرا حريري

سمت: نائب رئيس هيئت مديره
تحصیلات: كارشناس ارشد برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
سابقه کاری: 20 سال


شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | درباره ما
سيد احمد صالحي مرند

سمت: عضو هيئت مديره
تحصیلات: كارشناس ارشد برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
سابقه کاری: 24 سال


شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | درباره ما
احمدعلي حيدري

سمت: عضو هيئت مديره
تحصیلات: مهندسي تاسيسات
سابقه کاری: 35 سال


شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | درباره ما
مهدي مستعلي مجد آبادي

سمت: عضو هيئت مديره
تحصیلات: مهندسي نقشه برداري
سابقه کاری: 18 سال